Strand- sponsorloop 28 juni 2013

HCR Strandsponsorloop 2013

Op 28 juni 2013 vindt de jaarlijkse strand- sponsorloop voor de stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) plaats. Ook u wordt uitgenodigd om (weer) mee te lopen! In deze brief vindt u alle informatie.

U kunt op twee manieren deelnemen aan deze strand- sponsorloop.

1. U laat u sponsoren voor 15 km of 7,5 km. Het door u opgehaald bedrag kunt u vóór aanvang van de strandwandeling inleveren of storten op rekeningnummer 34.16.60.760 Rabobank Krimpen, ten name van Stichting HCR, onder vermelding van sponsorloop 22 juni 2012.

2. U betaalt het minimale inschrijfgeld van € 5,00 per persoon.

De opbrengst van deze strand- sponsorloop is bestemd voor het werk van de Stichting HCR in Roemenië. Zij verlenen geestelijke en materiële hulp aan onze medemens in Roemenië. Mensen die veelal in schrijnende situaties leven krijgen de hulp die ze nodig hebben van de medewerkers van Asociatia Betania.

U kunt starten van 19.00u tot 20.30u in Hoek van Holland. U loopt van Hoek van Holland naar ´s Gravenzande, van daar naar Monster en weer terug. Bij elke stempelpost ontvangt u een stempel op uw deelnemerskaart. Bij iedere stempelpost is er gelegenheid om even op adem te komen en een versnapering te kopen. Uw eerste bak koffie is gratis!

Aan de strand- sponsorloop zijn een aantal veiligheidsregels verbonden, nl.:
– Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding meelopen,
– De EHBO en iedere stempelpost is mobiel bereikbaar, nummers
staan op uw deelnemerskaart.
– De strand- sponsorloop is geheel op eigen risico.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer of mailadres.

Tot ziens op 28 juni in Hoek van Holland!

Werkgroep HCR- Krimpen aan den IJssel,
Fam. Veenema (Tel: 06- 51819680; Mail: alineveenemahcr@kliksafe.nl)

Ps. Ook dit jaar is er weer een taart voor degene met het meeste sponsorgeld!

Bijlage: sponsorlijst en routebeschrijving naar Hoek van Holland.

Reageer!

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur