Met ingang van 1 april 2019 valt Stichting Hulpverlening Medechristenen (HMC) onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting HCR. Het bestuur van Stichting HMC is afgetreden en overgenomen door het bestuur van Stichting HCR.

Als bestuur van Stichting HCR hebben we met verwondering en waardering kunnen zien wat Stichting HMC sinds 1977 realiseerde! We bedanken de oud-bestuursleden: dhr. B. Klop. dhr. C. Huisman, dhr. J.W. de Kok en dhr. E.M. van Dijk voor de geweldige inzet en betrokkenheid bij alles wat Stichting HMC doet en deed.

Dhr. B. Klop
Dhr. C. Huisman

Dhr. J.W. de Kok
Dhr. E.M. van Dijk

In het laatste jaarverslag van stichting HMC zeggen de oud-bestuursleden daar het volgende over:

“Gedurende 42 jaar werden we in staat gesteld om het mooie werk van hulpverlening in Roemenië en Moldavië te verrichten. Ook in 2018 mochten we in Roemenië dankzij uw vrijgevigheid weer materiële zaken en Bijbels uitdelen aan arme medemensen en hen ondersteunen op allerlei gebied.

We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat het bestuur van de stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) in Middelharnis zich bereid heeft verklaard het bestuur van stichting HMC over te nemen. Hierdoor kan de stichting HMC blijven bestaan en kunnen de activiteiten zoveel mogelijk doorgang vinden.

We danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u ons schonk in de afgelopen 42 jaar en we vragen uw onmisbare voorbede voor beide stichtingen, want “aan Gods zegen is alles gelegen”.

Stichting HCR zal voortbouwen op de projecten die door Stichting HMC zijn gerealiseerd en zal als stichting/werkgroep HMC de activiteiten voortzetten en uitbouwen.


Geschiedenis Stichting HMC

Stichting HMC werd opgericht in 1977. Met als doel om medechristenen te helpen en hun vaak moeilijke situaties aan de buitenwereld bekend te maken. Zo werd er aandacht gevraagd voor Christenen in gevangenkampen en werden er mensen vrijgelaten uit de gevangenis in Cuba. Na de revolutie in Roemenië (december 1989) werden er transporten georganiseerd naar de stad Cluj-Napoca en het dorpje Bagaciu. Sinds die tijd is Stichting HMC vooral actief in Roemenië. Als aanvulling op hulptransporten worden er evangelisatie activiteiten georganiseerd en werden er huisjes gebouwd in het dorpje Bagaciu. Nog steeds wordt een apotheek in Cluj-Napoca gesteund zodat er medicijnen voor de arme bevolking beschikbaar is. Ook werd er in de afgelopen jaren bijgedragen aan betere omstandigheden voor arme gezinnen, maar ook hulp bij de bouw van kerken en het inrichten van scholen.


Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Contact:
dhr.S. Flikweert
Zandsteeg 25
4255 SE –  Nieuwendijk
Tel: 0183 402423
e-mail: hmc@stichtinghcr.nl
e-mail: info@stichtinghmc.nl

Activiteiten:

Bankgegevens:
NL07 RABO 0368 7528 01

TNV: Stichting Hulpverlening Medechristenen – Werkendam

Kvk: 41099074
RSIN-nummer: 005044522

Stichting Hulpverlening Medechristenen is aangemerkt als ANBI-instelling. U giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur