Werkgroep HCR – Maartensdijk

In 1995 begonnen we (commissie Oost-Europa) om geld in te zamelen voor de kerkbouw in Tsjerkassy. Toen deze kerkbouw voltooid was zijn we gaan zoeken naar een ander project. We kwamen uit bij de stichting H.C.R. Op 3 februari 2004 is afgesproken met de heer Vroegindeweij om voortaan gelden in te gaan zamelen voor de H.C.R. Onze commissie heeft het geld bestemd voor het zogeheten ‘kamertrainingsproject’ (integratie van jongeren) van de H.C.R.

 De werkgroep bestaat uit 9 personen:

Voorzitter: Dhr. A. van der Linden

Penningmeester: Arie Vonk Noordegraaf

Secretaresse: Hanneke Stomphorst

Leden: Florus van Amerongen, Esther Eits, Wout van Oostrum, Tom van Schenkhof, Jan Vonk Noordegraaf

 Bij alle activiteiten worden we geholpen door enthousiaste vrijwilligers.

 Activiteitenoverzicht:

Dit is het jaaroverzicht van activiteiten die we hebben gehouden/hopen te houden in 2009. Andere jaren ziet het er ook ongeveer zo uit.

Januari: flessenactie

Februari: bolussenactie

Maart: krentenstollenactie

April: geen activiteit> diaconiecollecte voor ons bestemd

Mei: spelletjesmiddag

Juni: Grote sponsorloop, autowasactie

Juli: Kindersponsorloop

Augustus: flessenactie

September: geen activiteit> diaconiecollecte voor ons bestemd

Oktober: diaklankbeeldavond, knutselmiddag

November: paar kramen op de Goededoelenmarkt> verkoop bolussen, cadeauartikelen etc., dakgoten schoonmaken

Tot voor kort hielden we twee keer per jaar een kledinginzameling. Vrijwilligers hielpen met inladen en vele avonden met sorteren. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk! In 2008 liepen we op tegen de hoge transportkosten. We hebben het er uitvoerig over gehad en er is besloten om er definitief mee op te houden.

 Contact:

Voor meer inlichtingen over werkgroep Maartensdijk kunt u contact opnemen via hcrmaartensdijk@live.nl of belt u met 06-17705333 (Jan Vonk Noordegraaf).
Wilt u werkgroep Maartensdijk financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op Girorekening ING 132793 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Maartensdijk inzake Oost Europa.

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur