Asociaţia Betania

Missie en doel van de organisatie

Asociatia Beţania is een humanitaire organisatie die met sociale, medische en educatieve projecten steun biedt aan alle achtergestelde groepen uit de samenleving.

Oprichting

Asociaţia Betania is een Roemeense rechtspersoon zonder politieke doeleinden. De activiteiten op het gebied van liefdadigheid, missie en hulp worden uitgevoerd in overeenstemming met de Roemeense wetgeving en vanuit een christelijke overtuiging.

In september 2004 werd Asociatia Betania door de regering erkend als een instelling van openbaar nut.

Projecten

Asociatia Betania biedt een scala van projecten en diensten, waarvan we noemen:

 • Centrum “Delfinul” (De Dolfijn), voor kinderen met autisme.
 • Centrum voor integratie van jongeren (Kamertraining) Bacau.
 • Centrum voor integratie van jongeren (Kamertraining) Boekarest.
 • Multifunctioneel centrum – voor jongeren met beperkingen.
 • Revalidatiecentrum – revalidatie, fysio en hidrotherapie
 • Centrum voor ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel.
 • Bureau voor sociale raad en bijstand en ondersteuning van families in crisissituaties.
 • Project “Financiële noodhulp”.
 • Projecten in de gezondheidszorg.
 • Projecten tbv het onderwijs.
 • Een groot aantal sociale projecten.                                      meer informatie over deze projecten

Samenwerking met de lokale overheden

Al vanaf het begin heeft Betania een constructieve samenwerking gehad met de lokale overheden. Een bewijs daarvan is dat we sinds 2005 een co-financiering ontvangen voor onze projecten Centrum voor de Integratie van Jongeren (Kamertraining) en Dagverblijf “De Dolfijn”. Dit partnerschap met de gemeente Bacău en de provincie Bacău biedt een reële stimulans voor buitenlandse financiering, voor het voortzetten van de humanitaire projecten in de stad en de provincie.

Gedurende haar bestaan heeft Asociaţia Betania veel medewerkers en vrienden mogen begroeten. Het aantal vrienden, medewerkers en mensen die het werk ten bate van de samenleving weten te waarderen, kan indrukwekkend genoemd worden. Dankzij hun steun hebben de projecten uit het verleden en die van nu wortel kunnen schieten. Onze vrienden uit Nederland hebben ons ook altijd een warm hart toegedragen en de projecten van Betania ondersteund, inclusief financieel, met belangrijke bedragen. Ook het team van Betania speelt een grote rol. Dag aan dag staan onze medewerkers mensen, die onze hulp nodig hebben, terzijde. Professionalisme en humaniteit gaan hand in hand bij het uitvoeren van de projecten.

Contactgegevens:
Asociaţia Betania
Str. Nordului 19 bis
600241 Bacău
Roemenië
Telefoon +40.234.206016
Fax +40.234.586002
E-mail: office@asociatiabetania.ro
www.asociatiabetania.ro

Bankrekening:
RO19 BACX 0000 0030 0916 2008 (Euro)
Banca Comercială: Unicredit Tiriac Bank, filiaal Bacău
Swift (Bic) code:  BACX ROBU
Tnv: Asociaţia Betania

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur