0653 444791 info@stichtinghcr.nl Lindelaan 10, 4043 MB, Opheusden

Onze organisatie


Stichting HCR

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië.

De Stichting HCR is een actieve organisatie, die initiatieven promoot en de zelfstandigheid van mensen zoveel mogelijk voorop stelt.

Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging.

Vóór de oprichting van de stichting bestonden er al een aantal individuele contacten met mensen uit Bacău. Door de informatie van deze mensen werd al snel duidelijk dat Roemenië behoefte had aan professionele en lange termijn projecten. Om efficiënt te kunnen werken werd de Roemeense stichting Asociaţia Betania opgericht. Al snel werd samenwerking met kerkverbanden en  andere instellingen een feit. Hierdoor werd het mogelijk om veel breder te opereren.

In 1995 heeft Stichting HCR André Muit naar Roemenië uitgezonden. Vanaf dat moment coördineert hij in Bacău alle werkzaamheden van de Stichting HCR in Roemenië. Tevens heeft hij de algemene leiding van de door de Asociaţia Betania uit te voeren projecten. Deze Roemeense rechtspersoon behartigt onder andere de belangen van de Stichting HCR in Roemenië.

Doelstelling HCR

Het doel van HCR is het verrichten van humanitaire hulpverlening in Roemenië vanuit naastenliefde en het verkondigen van Gods Woord. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en continuïteit ligt bij het bestuur van Asociatia Betania (AB), een vereniging naar Roemeens recht die hiervoor in 1995 is opgericht.

De hoofddoelstelling valt in twee relevante delen uiteen: humanitaire hulpverlening en evangelisatie.

Humanitaire activiteiten omvat activiteiten die als volgt ingedeeld kunnen worden

maatschappelijke opvang
gehandicaptenzorg
geestelijke gezondheidszorg     lees meer

Deze activiteiten vereisen grote professionaliteit, goed opgeleide medewerkers,kwalitatieve borging en financiële continuïteit.

Verkondiging van Gods Woord:

Deze doelstelling is altijd prominent aanwezig geweest,maar is minder uitgewerkt dan de eerste. HCR ondersteunt financieel de activiteiten die op dit gebied plaatsvinden, waarbij de bijdrage in de kosten van en door de evangelist die in dienst is bij AB in het oog springt.

De Belastingdienst merkt de Stichting HCR aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie: Pagina ANBI

Stichting HCR staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41.121.455 en is gevestigd in Middelharnis.

Bestuur (bestuur@stichtinghcr.nl): 

drs. P. (Pleun) Eikelboom – Voorzitter (voorzitter@stichtinghcr.nl)
dhr. C. (Kees) Vroegindeweij – Secretaris (info@stichtinghcr.nl)
dhr. D.P. (Dirk Peter) Boot – Algemeen adjunct (info@stichtinghcr.nl)
dhr. J.N. (Johan) van Opijnen – Penningmeester (penningmeester@stichtinghcr.nl)

Adviseur van het bestuur:

dhr. J. Muit (jmuit@stichtinghcr.nl)

dhr. H. Graafland (info@stichtinghcr.nl)

Organigram Stichting HCR – Betania

Voor algemene informatie over de werkzaamheden van de Stichting HCR in Roemenië kunt u contact opnemen met de secretaris.Voor presentaties over het werk van Stichting HCR met de PR commissie.

De Asociaţia Betania is bereikbaar via André Muit, tel: +40 745 626043

De PR Commissie is bereikbaar via dhr. J. Muit, pr@stichtinghcr.nl, tel: 0180 314375.