Nieuwe brochure Stichting HCR !

In het kader van Stichting HCR is al enige tijd een enthousiaste financiële werkgroep actief. Om de plannen van deze groep te ondersteunen, is een brochure ontworpen waar op een structurele en duidelijke manier wordt uitgelegd wat de activiteiten in Roemenië inhouden. Wilt u een exemplaar ontvangen of een gesprek hebben met één van de leden van de financiële actiegroep? Neem gerust contact met ons op! We laten u meelezen uit het voorwoord van de nieuwe brochure:

Met de inhoud van deze brochure vragen wij uw aandacht voor het werk wat in Roemenië, in de stad Bacau gedaan wordt. In deze brochure vindt u een overzicht van de activiteiten die daar al meer dan 13 jaar plaatsvinden.

Er zijn in Roemenië veranderende omstandigheden, waarbij de sterk stijgende loonkosten door toetreding van het land bij de EU een grote rol spelen. De subsidiemogelijkheden zijn nog beperkt en vooralsnog zijn we grotendeels afhankelijk van giften en donaties.

Wij dragen het werk dat daar gebeurt een warm hart toe en zijn van mening dat dit werk daar hard nodig is. Momenteel loopt het werk gevaar doordat er niet voldoende financiële middelen zijn. Het zou erg jammer zijn als de zwakkere (kinderen) in de samenleving en hulpbehoevenden daar niet meer geholpen kunnen worden.

Maar zover hoeft het misschien niet te komen !

Bovenstaande is de reden dat wij actief bezig zijn de stichting meer bekendheid te geven en het werk dat in Roemenië gedaan wordt onder de aandacht te brengen. Wij richten ons tot u, of tot uw bedrijf, om steun voor het werk in Bacau. Als uw geneigd bent aan dit mooie werk bij te dragen (te sponsoren) kunt u verzekerd zijn dat het geld op de daarvoor bestemde plaats terecht komt. Er zijn geen werknemers in Nederland die in loondienst zijn, het werk gebeurt door vrijwilligers en sympathisanten. Al het geld dat ingezameld wordt, kan daardoor ten goede komen aan het doel of beter gezegd doelen welke in dit boek genoemd worden.

Wij hopen dat u bij het lezen van deze brochure de noodzaak ervaart een handreiking te doen aan de stichting HCR-Betania

Namens de afdeling werving financiën,

Jaap Muit (jmuit@kliksafe.nl)

Categorie: Stichting HCR · Tags:

Reageer!

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur