Toetreding EU

Roemenië is op 1 januari 2007 toegetreden tot de Europese Unie. Vaak wordt gedacht dat hulp aan Roemenië niet meer nodig is. De situatie in Roemenië is niet meer actueel.

Volgens de prognoses opgesteld door analisten van Nomura (maart 2011) zal Roemenie ook de komende 15 jaar het armste land zijn in de Europeese Unie.

De meest recente gegevens van het IMF geven aan dat Bulgarije al sinds 2009 een hoger bruto binnenlands product (bpp) per burger heeft dan Roemenie. Met andere woorden: de levenstandaard in Bulgarije is al iets beter. De analisten van Nomura komen niet met positieve voorspellingen. De kloof tussen Roemenië en Bulgarije zal alleen maar toenemen tot 2025.

Dat wil zeggen dat Roemenie, tenminste de komende 15 jaar, het armste land blijft in de Europeese Unie. Het is wel zo dat de prognoses ook groei aangeven. De verwachtinging is dat het BBP per burger in 2025 iets onder de 60% van het gemiddelde in de EU zal komen te liggen. Op dit moment is dat 40%.

Het noordoosten van Roemenië, waar stichting HCR werkt en de projecten van Asociatia Betania ondersteund, is de armste regio in de Europese Unie waar bittere armoede aan de orde van de dag is. Dat is één van de redenen voor stichting HCR om door te gaan met haar activiteiten.

 


Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur