nr. 02-2015, 20 jaar de Bijbelse boodschap!

Luigi Rosca

20 jaar stichting HCR en Asociaţia Betania, 20 jaar de Bijbelse boodschap!

In Prediker 11:1 staat: “Werpt u brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.” Dat is precies wat stichting HCR voorstaat. Vanaf het begin is onze doelstelling geweest: hulp aan onze naasten en het verkondigen van het Evangelie. Dat is wat we doen in Roemenië, sinds 1995 en nog steeds.

Vanaf de begintijd geeft stichting HCR hier vorm aan door de inzet van een evangelist: Luigi Rosca. Hij is degene die de Bijbelse boodschap brengt aan mensen die een beroep op ons doen. Arme en wanhopige mensen, die samen met Luigi Rosca vaak voor de eerste keer de Bijbel openen. Luigi Rosca zegt daar het volgende over: “Ik ben een zaaier en vaak een zaaier op steenhopen. In de afgelopen jaren is er heel veel gebeurd. We hebben mensen zien veranderen”.

Elke donderdagmorgen is hij aanwezig in de gevangenis van Bacău; daar doet hij Bijbelstudie met veelal jonge mensen. Een plaats, waar – mede door zijn bezoeken – wonderen gebeuren. Luigi Rosca: “Een van de aandachtspunten waar we het vaak over hebben is Mattheüs 25:36: “Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.” Dat betekent voor mij dat we gedetineerden niet moeten vergeten. Ze hebben de kracht van het Evangelie van de Heere Jezus nodig om hun leven te veranderen.”

De kinderen kijken uit naar de zaterdag: dan is het de Bijbelclub. De plaats waar de kinderen op een eenvoudige wijze met Gods woord in aanraking komen. Ze kleuren kleurplaten met Bijbelse thema’s, zingen samen en luisteren naar het Bijbelverhaal. Op deze manier zijn er in de afgelopen jaren honderden kinderen in aanraking gekomen met het Evangelie.

De jongeren uit onze projecten vinden een luisterend oor bij onze evangelist; hij verzorgt ook de Bijbelstudies voor deze doelgroep. Mensen met beperkingen en ouderen zoekt hij thuis op met de motivatie om zoveel mogelijk mensen de bijbelse boodschap te laten horen!

De motivatie van onze evangelist Luigi Rosca is groot: nog veel meer mensen moeten de Bijbelse boodschap horen. Stichting HCR vraagt uw hulp om het Evangelie aan zoveel mogelijk mensen te brengen! Met uw steun kan het werk van Luigi Rosca voortgezet en uitgebreid worden.

Pleun Eikelboom
Voorzitter

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur