Evangelisatiewerk

Evangelisatiewerk in Roemenië

Het evangelisatiewerk in Bacau is veelomvattend

rosca

Binnen dit project werkt ook evangelist Luigi Rosca. Zijn taak is het bezoeken van gezinnen, de kinderclub op zaterdag, bijbelstudie voor de jongeren van de kamertraining, bijbelstudie met gedetineerden en het verspreiden van bijbels en evangelisatielectuur. Ook gaat hij voor in de Biserica Evanghelica (BER) en onderhoudt hij contacten met andere kerkverbanden. Wij stelden evangelist Rosca enkele vragen over zijn werk en aanpak:

Sinds wanneer werkt u bij Asociaţia Betania en waarom wilde u graag naar Bacău komen?

Ik werk bij Asociaţia Betania sinds 15 sept. 1999. Het was mijn wens om in Bacău te komen werken na een ontmoeting met Andre Muit en een delegatie uit Nederland. Er ontstond een serieus gesprek dat mij persoonlijk overtuigde van de opdracht om te evangeliseren, wat al lang mijn wens was, alsmede dit gezamenlijk vorm te geven in Bacău.

Hoe zou u in het kort deze opdrachten en het doel daarvan omschrijven?

De Bijbel spreekt heel duidelijk over de zonden van de mensen op deze wereld, maar vooral ook over de liefde van God en de vergeving van zonden door geloof in het offer van de Heere Jezus. Dat is mijn opdracht om dit voor velen verborgen Evangelie over te brengen. Mijn doel is de kracht van het Evangelie te verkondigen. En wel op een zodanige manier dat het geen onbegrepen boodschap blijft, maar dat mensen zich bekeren en echte christenen worden.

Maak de zin af: Ik ben pas echt tevreden als…….?

Ik ben inderdaad tevreden als ik merk dat de mensen die ik spreek ook iets gaan begrijpen van de dingen die ik vertel uit de Bijbel. Het is bijzonder als mensen die we uitnodigen om naar de kerk te komen ook echt komen, en als de kinderen op de zaterdagclub zeggen dat de Heere Jezus van hen houdt.

Wat vertelt u de mensen het liefst?

In Roemenie zeggen alle mensen dat ze christen zijn. Ze zeggen dan: “we zijn orthodox,
katholiek of Baptist”, et cetera. Ik stel dan vaak de volgende vraag: “wat voor voordeel heeft dan uw geloof en de kerk waar u aan verbonden bent?” De meesten geven dan als
antwoord: “niets”. Dan vertel ik hun dat hun geloof helemaal geen waarde heeft en dan
worden mensen snel nieuwsgierig en vragen: ”wat is uw winst dan?” Dan geef ik als antwoord: “de vergeving van zonden”. Op die manier is er gelegenheid om te vertellen en om te evangeliseren.

Kunt u de lezers van onze nieuwsbrief ietsvertellen van een recente mooie gebeurtenis en misschien ook iets over een verdrietige gebeurtenis?

Kortgeleden vertelde ik een 56-jarige mevrouw over de Heere Jezus. Ze was heel attent, en toen ik wegging gaf ik haar een geschreven gebed. Na korte tijd sprak ik haar opnieuw en ik kon bijna niet geloven toen ze me vertelde dat dit gebed haar leven had veranderd. Ik had haar niet verteld waar ik naar de kerk ging, dat komt soms over als zou ik mensen willen overhalen om naar een bepaald kerkverband te komen. Maar ze vroeg door en wilde ook de kerk bezoeken. Nu is ze een trouwe kerkganger en zeer geinteresseerd
in het woord van God.

Een andere gebeurtenis maakte mij verdrietig. Een mevrouw van 48 jaar, ernstig ziek en verzwakt, vroeg haar priester om langs te komen om samen met haar te bidden. De priester kwam maar niet. Ze was daar erg verdrietig over en belde mij diverse keren. Ik wilde wel bij haar langsgaan, maar toch stelde ik het iedere keer uit. Tot ik het bericht kreeg dat deze mevrouw was overleden. Ik heb er verschrikkelijke spijt van dat ik dit bezoek steeds uitgesteld had. Ik heb er van geleerd en ik laat nu geen kans meer liggen om mensen op tijd te bezoeken.

Wat betekenen Stichting HCR en Asociaţia Betania voor u?

Betania kan vertaald worden als “rustplaats”. In Mattheus 11 vers 28 staat: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” Voor mij betekent Betania in de eerste plaats de kans om mensen te ontmoeten die hulp nodig hebben en met hen te kunnen spreken. De kans om het Evangelie te verkondigen en aan mensen te vertellen. In de tweede plaats een plek waar we door een team, onder bezielende leiding en de betrokkenheid van heel veel mensen, het verschil kunnen maken in het leven en de toekomst van mensen en vooral van jongeren en kinderen. Roemenie is een land waar de meerderheid lid is van de orthodoxe kerk. Waar het moeilijk is om met mensen over de Bijbel te praten, dat een boek is dat alleen de priester leest, in hun opvatting. Bij Betania ligt dat anders; daar kunnen we de bijbel openen en lezen met de mensen over de blijde boodschap van vergeving van zonden door het offer van de Heere Jezus.

Wat wilt u de lezers van onze Nieuwsbrief nog als laatste meegeven?

Door deze Nieuwsbrief te lezen, laat God zien wat Zijn liefde betekent op de vele vlakken waarop u betrokken bent bij het werk in Roemenie. Tegelijkertijd geeft het mij en ons de mogelijkheid om u als lezer te bedanken voor alle steun, betrokkenheid en liefde die we altijd ontvangen.

Dank aan God, en Zijn zegen toegewenst aan allen!

 

Steun het werk van stichting HCR:

steun-ons

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur