ANBI

Stichting HCR wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren.

 

Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (Stichting HCR)

Stichting HCR staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41.121.455

RSIN: 803154203

Secretariaat Stichting HCR:
p/a: C. Vroegindeweij
Lindelaan 10 
4043 MB –  Opheusden
Tel: 06 53 444791
e-mail: info@stichtinghcr.nl

Bankrekeningen: ING rek.nummer: NL13 INGB 0007 5255 31  Rabobank rek.nummer: NL 62 RABO 0314 1255 82 (t.n.v. Stichting HCR – Zierikzee)

 

Bestuur (bestuur@stichtinghcr.nl): 

drs. P. Eikelboom – Voorzitter Stichting HCR (voorzitter@stichtinghcr.nl)
dhr. M. Goudzwaard – Penningmeester (penningmeester@stichtinghcr.nl)
dhr. C. Vroegindeweij – Secretaris Stichting HCR (info@stichtinghcr.nl)

Adviseur van het bestuur:

dhr. J.Muit (jmuit@stichtinghcr.nl)

Voor algemene informatie over de werkzaamheden van de Stichting HCR in Roemenië kunt u contact opnemen met de secretaris.Voor presentaties over het werk van Stichting HCR met de PR commissie.

De Asociaţia Betania is bereikbaar via André Muit, tel: +40 745 626043

De PR Commissie is bereikbaar via dhr. J. Muit, pr@stichtinghcr.nl, tel: 0180 314375.

 

Doelstelling HCR

Het doel van HCR is het verrichten van humanitaire hulpverlening in Roemenië vanuit naastenliefde en het verkondigen van Gods Woord. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en continuïteit ligt bij het bestuur van Asociatia Betania (AB), een vereniging naar Roemeens recht die hiervoor in 1995 is opgericht.

De hoofddoelstelling valt in twee relevante delen uiteen: humanitaire hulpverlening en verkondiging van Gods Woord.

Humanitaire activiteiten omvat activiteiten die als volgt ingedeeld kunnen worden

maatschappelijke opvang
gehandicaptenzorg
geestelijke gezondheidszorg     lees meer

Deze activiteiten vereisen grote professionaliteit, goed opgeleide medewerkers,kwalitatieve borging en financiële continuïteit.

Verkondiging van Gods Woord:

Deze doelstelling is altijd prominent aanwezig geweest,maar is minder uitgewerkt dan de eerste. HCR ondersteunt financieel de activiteiten die op dit gebied plaatsvinden, waarbij de bijdrage in de kosten van en door de evangelist die in dienst is bij AB in het oog springt.

 

Beloningsbeleid HCR

Stichting HCR is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur van vrijwilligers. Bestuursleden van stichting HCR ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.

Stichting HCR heeft één medewerker in dienst die als directeur/gedelegeerd bestuurder voor Asociatia Betania (AB) werkzaam is te Bacau in Roemenië. Deze medewerker wordt sinds de oprichting van AB door stichting HCR betaald.

 

Jaarrekening stichting HCR

Jaarverslaggeving stichting HCR (2019)

 

Beleidsplan

Beleidsplan van stichting HCR

Kooiker Installatie BV

Fortune - kennis in koffieLilycards

Brussaars Hoveniers & Tuinarchitectuur