0653 444791 info@stichtinghcr.nl Lindelaan 10, 4043 MB, Opheusden

ANBI

Stichting HCR wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren.

Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (Stichting HCR)

Stichting HCR staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41.121.455

RSIN: 803154203

Secretariaat Stichting HCR:
p/a: C. Vroegindeweij
Lindelaan 10 
4043 MB –  Opheusden
Tel: 06 53 444791
e-mail: info@stichtinghcr.nl

Bankrekeningen: ING rek.nummer: NL13 INGB 0007 5255 31  Rabobank rek.nummer: NL 62 RABO 0314 1255 82 (t.n.v. Stichting HCR – Zierikzee)

Bestuur (bestuur@stichtinghcr.nl): 

drs. P. Eikelboom – Voorzitter Stichting HCR (voorzitter@stichtinghcr.nl)
dhr. C. Vroegindeweij – Secretaris Stichting HCR (info@stichtinghcr.nl)
dhr. D.P. (Dirk Peter) Boot – Algemeen adjunct (info@stichtinghcr.nl)
dhr. J.N. (Johan) van Opijnen – Penningmeester (penningmeester@stichtinghcr.nl)

Adviseur van het bestuur:

dhr. J.Muit (jmuit@stichtinghcr.nl)

Voor algemene informatie over de werkzaamheden van de Stichting HCR in Roemenië kunt u contact opnemen met de secretaris.Voor presentaties over het werk van Stichting HCR met de PR commissie.

De Asociaţia Betania is bereikbaar via André Muit, tel: +40 745 626043

De PR Commissie is bereikbaar via dhr. J. Muit, pr@stichtinghcr.nl, tel: 0180 314375.

Beloningsbeleid HCR

Stichting HCR is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur van vrijwilligers. Bestuursleden van stichting HCR ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.

Stichting HCR heeft één medewerker in dienst die als directeur/gedelegeerd bestuurder voor Asociatia Betania (AB) werkzaam is te Bacau in Roemenië. Deze medewerker wordt sinds de oprichting van AB door stichting HCR betaald.

Jaarrekening stichting HCR

HCR ANBI publicatie 2023 (Standaardformulier publicatieplicht ANBI)

Beleidsplan

Beleidsplan van stichting HCR